37677980

پرتابل MCI

1397/12/02

10:48 AM

دسته بندی رویداد : اخبار


پرتابل زبان آموزی MCI جهت سهولت دسترسی به اطلاعات زبان آموزان با لینک زیر قابل دسترس می باشد. زبان آموزان عزیز می توانند جهت مشاهده نمرات، تاریخ شروع دوره ها، سوابق مالی و تحصیلی به این سامانه مراجعه نمایند.