37677980

استخدام مدرس

1397/11/10

7:21 PM

دسته بندی رویداد : اخبار


موسسه MCI به صورت پویا جهت بالا نگه داشتن سطح آموزشی زبان آموزان خود، نسبت به جذب اساتید مجرب که دارای خلاقیت و توانایی تدریس با متدهای مختلف آموزشی می کند. از این رو در دورهای متناوب آزمون های برگزار می شود و از بین شرکت کنندگان افرادی که در آزمون تئوری و مصاحبه حضوری حائز شرایط می شوند، به موسسه دعوت شده و برای همسان سازی آموزشی در دوره های TTS شرکت میکنند. در صورتی که تمایل به همکاری با موسسه را دارید می توانید از این صفحه آخرین اخبار مربوط به استخدامی های اساتید را مشاهده نمایید.